3 ოთახიანი
სართულები

ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
106 2

მოთხოვნის დატოვება შეძენასთან დაგავშირებით

სხვა გეგმარება სუბტროპიკ სითი-ში

2 ოთახიანი
3 ოთახიანი
4 ოთახიანი
5 ოთახიანი
სუბტროპიკ სითი, ბათუმი-ში 97 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი97 2
სუბტროპიკ სითი, ბათუმი-ში 110 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი110 2
სუბტროპიკ სითი, ბათუმი-ში 113 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი113 2