2 ოთახიანი
სართულები

ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
73.8 2

მოთხოვნის დატოვება შეძენასთან დაგავშირებით

სხვა გეგმარება მარდი მოლი-ში

1 ოთახიანი
2 ოთახიანი
3 ოთახიანი
4 ოთახიანი
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 70.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი70.9 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 72.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი72.8 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 76.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი76.3 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 84.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი84.1 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 89.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი89.5 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 93.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი93.5 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 104.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი104.7 2

მსგავსი 2 ოთახიანი გეგმარებები ბათუმში

, ბათუმში-ში 73.79 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
152 197 GEL
( $ 55 343)
ფართობი73.79 2
ქობულეთი, თამარ მეფის ქ. 3
სანრაიზი, ბათუმში-ში 74.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
173 914 GEL
( $ 63 240)
ფართობი74.4 2
ადლია ქ., დასახლება ადლია
კალატოზი, ბათუმში-ში 74.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
71 708 GEL
( $ 26 075)
ფართობი74.5 2
ბაგრატიონის ქ. 157ა