1 ოთახიანი
სართულები

ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
43.1 2

მოთხოვნის დატოვება შეძენასთან დაგავშირებით

სხვა გეგმარება ჰორიზონტი-2-ში

ბინა-სტუდიო
1 ოთახიანი
2 ოთახიანი
ჰორიზონტი-2, ბათუმი-ში 38.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი38.2 2

მსგავსი 1 ოთახიანი გეგმარებები ბათუმში

ნიუ ლაინი, ბათუმში-ში 43 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი43 2
გიორგი ბრწყინვალეს ქ. / აბაშიძის ქ.
ნიუ ლაინი, ბათუმში-ში 43 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი43 2
გიორგი ბრწყინვალეს ქ. / აბაშიძის ქ.
ნიუ ლაინი, ბათუმში-ში 42.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.9 2
გიორგი ბრწყინვალეს ქ. / აბაშიძის ქ.