ყველა გეგმარება დომუს იპოდრომი 2-ში

1 ოთახიანი

დომუს იპოდრომი 2, თბილისი-ში 65 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
194 535 GEL
( $ 71 500)
ფართობი65 2

2 ოთახიანი

დომუს იპოდრომი 2, თბილისი-ში 79 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
236 434 GEL
( $ 86 900)
ფართობი79 2
დომუს იპოდრომი 2, თბილისი-ში 87 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
260 377 GEL
( $ 95 700)
ფართობი87 2

3 ოთახიანი

დომუს იპოდრომი 2, თბილისი-ში 122 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
365 127 GEL
( $ 134 200)
ფართობი122 2

4 ოთახიანი

დომუს იპოდრომი 2, თბილისი-ში 154 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
460 898 GEL
( $ 169 400)
ფართობი154 2
დომუს იპოდრომი 2, თბილისი-ში 197 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
589 591 GEL
( $ 216 700)
ფართობი197 2
დომუს იპოდრომი 2, თბილისი-ში 227 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
679 376 GEL
( $ 249 700)
ფართობი227 2