4 ოთახიანი
სართულები

ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
131 2

მოთხოვნის დატოვება შეძენასთან დაგავშირებით

სხვა გეგმარება სუბტროპიკ სითი-ში

2 ოთახიანი
3 ოთახიანი
4 ოთახიანი
5 ოთახიანი
სუბტროპიკ სითი, ბათუმი-ში 100.8 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი100.8 2
სუბტროპიკ სითი, ბათუმი-ში 133 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი133 2