ყველა გეგმარება გრინჰილ რეზიდენსი-ში

50 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

2 ოთახიანი

გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 230.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
784 125 GEL
( $ 276 120)
ფართობი230.1 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 309.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 056 065 GEL
( $ 371 880)
ფართობი309.9 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 314.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 071 740 GEL
( $ 377 400)
ფართობი314.5 2

3 ოთახიანი

გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 194.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
662 809 GEL
( $ 233 400)
ფართობი194.5 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 197.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
674 395 GEL
( $ 237 480)
ფართობი197.9 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 279.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
951 446 GEL
( $ 335 040)
ფართობი279.2 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 302.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 032 210 GEL
( $ 363 480)
ფართობი302.9 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 302.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 032 210 GEL
( $ 363 480)
ფართობი302.9 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 311.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 060 495 GEL
( $ 373 440)
ფართობი311.2 2

4 ოთახიანი

გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 188.15 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
641 170 GEL
( $ 225 780)
ფართობი188.15 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 189.95 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
647 304 GEL
( $ 227 940)
ფართობი189.95 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 191.55 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
652 756 GEL
( $ 229 860)
ფართობი191.55 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 193.35 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
658 890 GEL
( $ 232 020)
ფართობი193.35 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 195.25 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
665 365 GEL
( $ 234 300)
ფართობი195.25 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 197.55 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
673 203 GEL
( $ 237 060)
ფართობი197.55 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 199.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
679 848 GEL
( $ 239 400)
ფართობი199.5 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 201.35 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
686 152 GEL
( $ 241 620)
ფართობი201.35 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 203.45 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
693 308 GEL
( $ 244 140)
ფართობი203.45 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 205.15 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
699 102 GEL
( $ 246 180)
ფართობი205.15 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 208.4 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
710 177 GEL
( $ 250 080)
ფართობი208.4 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 209.45 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
713 755 GEL
( $ 251 340)
ფართობი209.45 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 209.85 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
715 118 GEL
( $ 251 820)
ფართობი209.85 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 209.4 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
713 585 GEL
( $ 251 280)
ფართობი209.4 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 211.15 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
719 548 GEL
( $ 253 380)
ფართობი211.15 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 211.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
720 741 GEL
( $ 253 800)
ფართობი211.5 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 213.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
726 875 GEL
( $ 255 960)
ფართობი213.3 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 215.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
734 372 GEL
( $ 258 600)
ფართობი215.5 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 279.2 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
951 446 GEL
( $ 335 040)
ფართობი279.2 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 437.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 490 213 GEL
( $ 524 760)
ფართობი437.3 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 453.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 545 419 GEL
( $ 544 200)
ფართობი453.5 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 503.1 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 714 444 GEL
( $ 603 720)
ფართობი503.1 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 523.9 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 785 326 GEL
( $ 628 680)
ფართობი523.9 2

5 ოთახიანი

გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 370.3 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 261 893 GEL
( $ 444 360)
ფართობი370.3 2