2 ოთახიანი
სართულები

ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
89.5 2

მოთხოვნის დატოვება შეძენასთან დაგავშირებით

სხვა გეგმარება მარდი მოლი-ში

1 ოთახიანი
2 ოთახიანი
3 ოთახიანი
4 ოთახიანი
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 70.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი70.9 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 72.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი72.8 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 73.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი73.8 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 76.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი76.3 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 84.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი84.1 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 93.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი93.5 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 104.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი104.7 2

მსგავსი 2 ოთახიანი გეგმარებები ბათუმში

ვაით ლაინი, ბათუმში-ში 90.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი90.5 2
კობალაძის ქ. 18-20
, ბათუმში-ში 90.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
111 872 GEL
( $ 40 680)
ფართობი90.4 2
ბაგრატიონის ქ. 130
, ბათუმში-ში 88.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
109 769 GEL
( $ 39 915)
ფართობი88.7 2
ბაგრატიონის ქ. 130