ყველა გეგმარება დიდი ეზო-ში

1 ოთახიანი

დიდი ეზო, თბილისი-ში 49.68 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
80 585 GEL
( $ 28 318)
ფართობი49.68 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 48.93 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
79 367 GEL
( $ 27 890)
ფართობი48.93 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 50.98 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
82 693 GEL
( $ 29 059)
ფართობი50.98 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 50.01 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
81 120 GEL
( $ 28 506)
ფართობი50.01 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 49.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
80 454 GEL
( $ 28 272)
ფართობი49.6 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 49.25 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
79 888 GEL
( $ 28 073)
ფართობი49.25 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 51.06 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
82 827 GEL
( $ 29 106)
ფართობი51.06 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 50.61 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
82 093 GEL
( $ 28 848)
ფართობი50.61 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 50.37 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
81 703 GEL
( $ 28 711)
ფართობი50.37 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 51.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
83 211 GEL
( $ 29 241)
ფართობი51.3 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 53.81 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
87 284 GEL
( $ 30 672)
ფართობი53.81 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 53.56 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
86 877 GEL
( $ 30 529)
ფართობი53.56 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 53.55 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
86 862 GEL
( $ 30 524)
ფართობი53.55 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 53.82 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
87 298 GEL
( $ 30 677)
ფართობი53.82 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 58.43 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
94 776 GEL
( $ 33 305)
ფართობი58.43 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 61.84 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
100 308 GEL
( $ 35 249)
ფართობი61.84 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 61.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
99 108 GEL
( $ 34 827)
ფართობი61.1 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 60.43 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
98 020 GEL
( $ 34 445)
ფართობი60.43 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 59.92 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
97 192 GEL
( $ 34 154)
ფართობი59.92 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 62.12 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
100 761 GEL
( $ 35 408)
ფართობი62.12 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 66.04 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
107 121 GEL
( $ 37 643)
ფართობი66.04 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 65.26 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
105 855 GEL
( $ 37 198)
ფართობი65.26 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 66.32 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
107 574 GEL
( $ 37 802)
ფართობი66.32 2

2 ოთახიანი

დიდი ეზო, თბილისი-ში 75.32 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
122 172 GEL
( $ 42 932)
ფართობი75.32 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 77.96 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
126 458 GEL
( $ 44 438)
ფართობი77.96 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 77.78 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
126 165 GEL
( $ 44 335)
ფართობი77.78 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 78.98 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
128 111 GEL
( $ 45 019)
ფართობი78.98 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 79.46 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
128 891 GEL
( $ 45 293)
ფართობი79.46 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 80.39 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
130 402 GEL
( $ 45 824)
ფართობი80.39 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 80.27 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
130 203 GEL
( $ 45 754)
ფართობი80.27 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 79.67 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
129 230 GEL
( $ 45 412)
ფართობი79.67 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 79.28 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
128 598 GEL
( $ 45 190)
ფართობი79.28 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 80.41 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
130 430 GEL
( $ 45 834)
ფართობი80.41 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 80.69 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
130 883 GEL
( $ 45 993)
ფართობი80.69 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 85.37 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
138 475 GEL
( $ 48 661)
ფართობი85.37 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 85.19 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
138 182 GEL
( $ 48 558)
ფართობი85.19 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 84.33 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
136 793 GEL
( $ 48 070)
ფართობი84.33 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 85.44 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
138 589 GEL
( $ 48 701)
ფართობი85.44 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 86.27 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
139 935 GEL
( $ 49 174)
ფართობი86.27 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 85.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
138 686 GEL
( $ 48 735)
ფართობი85.5 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 94.03 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
152 522 GEL
( $ 53 597)
ფართობი94.03 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 93.15 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
151 096 GEL
( $ 53 096)
ფართობი93.15 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 92.48 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
150 009 GEL
( $ 52 714)
ფართობი92.48 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 93.65 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
151 907 GEL
( $ 53 381)
ფართობი93.65 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 93.36 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
151 438 GEL
( $ 53 216)
ფართობი93.36 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 114.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
185 401 GEL
( $ 65 151)
ფართობი114.3 2

3 ოთახიანი

დიდი ეზო, თბილისი-ში 107.86 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
174 955 GEL
( $ 61 480)
ფართობი107.86 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 108.52 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
176 025 GEL
( $ 61 856)
ფართობი108.52 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 107.62 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
174 570 GEL
( $ 61 345)
ფართობი107.62 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 108.76 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
176 415 GEL
( $ 61 993)
ფართობი108.76 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 113.22 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
183 648 GEL
( $ 64 535)
ფართობი113.22 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 114.96 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
186 477 GEL
( $ 65 529)
ფართობი114.96 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 114.87 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
186 326 GEL
( $ 65 476)
ფართობი114.87 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 116.32 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
188 677 GEL
( $ 66 302)
ფართობი116.32 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 116.63 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
189 186 GEL
( $ 66 481)
ფართობი116.63 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 116.65 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
189 215 GEL
( $ 66 491)
ფართობი116.65 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 118.88 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
192 832 GEL
( $ 67 762)
ფართობი118.88 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 118.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
192 863 GEL
( $ 67 773)
ფართობი118.9 2

4 ოთახიანი

დიდი ეზო, თბილისი-ში 151.52 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
245 773 GEL
( $ 86 366)
ფართობი151.52 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 151.73 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
246 115 GEL
( $ 86 486)
ფართობი151.73 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 151.66 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
246 004 GEL
( $ 86 447)
ფართობი151.66 2
დიდი ეზო, თბილისი-ში 457.25 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
741 689 GEL
( $ 260 633)
ფართობი457.25 2