მიუთითეთ ფასების დიაპაზონი კვ.მ.–ზე;
მშენებლობის დასრულებას

ყველა მშენებარე ბინები ობიექტი ფოთი, ჩაბარება 2020+ წ.

 —  0 ობიექტები