მიუთითეთ ფასების დიაპაზონი კვ.მ.–ზე;
მშენებლობის დასრულებას

ყველა მშენებარე ბინები ობიექტი ფოთი, ჩაბარება 2018 წ.

 —  1 ობიექტი