მიუთითეთ ფასების დიაპაზონი კვ.მ.–ზე;
მშენებლობის დასრულებას

ყველა მშენებარე ბინები ობიექტი ბათუმი, ჩაბარება 2020+ წ.

 —  5 ობიექტები