მიუთითეთ ფასების დიაპაზონი კვ.მ.–ზე;
მშენებლობის დასრულებას

ყველა მშენებარე ბინები ობიექტი ბათუმი, ჩაბარება 2019 წ.

 —  12 ობიექტები